Wydawnictwa

 


M-5 razem i osobno
Kurator – Mariusz Jończy
Redaktor – Romuald K. Bochyński
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2009
Wersja językowa – PL, ENG
Format – A-4, objętość – 80 s.
Ilustracje kolorowe i czarno-białe
Oprawa miękka
ISBN 978-83-928809-0-5

Nakład wyczerpany.

Dokumentacja wystawy retrospektywnej (ponad 150 pozycji!) najstarszej funkcjonującej do dziś radomskiej grupy artystycznej M-5, utworzonej w 1977 r. przez miejscowych malarzy: Leszka Kwiatkowskiego, Krzysztofa Mańczyńskiego, Longina Pinkowskiego i Aleksandra Olszewskiego. W bogato ilustrowanym wydawnictwie zamieszczono wstęp Mariusza Jończego, w którym autor analizuje przemiany twórczości członków Grupy i ukazuje jej znaczenie dla miejscowego środowiska, a także przedruki historycznych tekstów o M-5 z jej katalogów z lat 70., 80. i 2005 r., autorstwa Romualda K. Bochyńskiego, Mariana Rumina, Mieczysława Szewczuka, Jacka Werbanowskiego, oraz m.in. bibliografię Grupy. 


 


 
Tytuł Roboczy 2008.09/10 (027)
Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP, Galeria 2b

Redakcja – Klara Kopcińska, Józef Żuk Piwkowski

Wersja językowa – PL, ENG
Format – 21 x 30 cm

Oprawa twarda

ISNN 1733 4691

Nakład wyczerpany.

Dwumiesięcznik wydany przez współpracujące z MCSW „Elektrownia” Stowarzyszenie STEP w całości poświęcony Mazowieckiemu Festiwalowi Artystów „Powstanie Sztuki”, Radom 2008. Zawiera wiele fotografii, notki biograficzne artystów biorących udział w imprezie. Opracowania artystyczne m.in. Jacka Bąkowskiego, Grzegorza Borkowskiego, Ryszarda Grzyba, Jerzego Kaliny, Bożeny Kowalskiej, Janusza Zagrodzkiego.  

 
 


Tytuł Roboczy 2008.11/12 PS (028) – wydanie specjalne
Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP, Galeria 2b
Redakcja – Klara Kopcińska, Józef Żuk Piwkowski
Wersja językowa – PL, ENG Format – A5

Oprawa twarda
ISNN 1733 4691

Naklad wyczerpany. 

Wydanie specjalne Tytułu Roboczego w formie kalendarza stanowiące uzupełnienie numeru 27. Zawiera kalendarium wydarzeń z 1944, 1980/81 oraz realizacji w ramach Mazowieckiego Festiwalu Artystów „Powstanie Sztuki”.

 

 


 

Tytuł Roboczy 2008.09/10 (027)

Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP, Galeria 2b

Redakcja – Klara Kopcińska, Józef Żuk Piwkowski

Wersja językowa – PL, ENG
Format – 21 x 30 cm

Oprawa twarda
ISNN 1733 4691

Cena – 20 zł

Dwumiesięcznik wydany przez współpracujące z MCSW „Elektrownia” Stowarzyszenie STEP w całości poświęcony Mazowieckiemu Festiwalowi Artystów „Powstanie Sztuki”, Radom 2008. Zawiera wiele fotografii, notki biograficzne artystów biorących udział w imprezie. Opracowania artystyczne m.in. Jacka Bąkowskiego, Grzegorza Borkowskiego, Ryszarda Grzyba, Jerzego Kaliny, Bożeny Kowalskiej, Janusza Zagrodzkiego.   


 

 Marian Bogusz, Niezapomniany
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2009
Wersja językowa – PL, ENG

Format – A5

Objętość – 69 s.

Oprawa miękka
ISBN 978-83-924930-7-5

Cena – 10 zł

Katalog towarzyszący wystawie prac Mariana Bogusza ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Pleszewie, która odbyła się Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. Bogato ilustrowany z opracowaniem krytycznym Bożeny Kowalskiej. Zawiera fotografie z otwarcia wystawy w Radomiu.    


 

Teraz! Artyści galerii Foto-Medium-Art
Kurator – Krzysztof Siatka
Redaktor – Romuald K. Bochyński
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2008
Wersja językowa – PL, ENG
Format – A-4
Objętość – 104 s.
Ilustracje kolorowe i czarno-białe
Oprawa miękka
ISBN 978-83-924930-5-1

cena: 10 zł

 Katalog wystawy będącej wyborem dzieł trzech pokoleń artystów związanych z działającą do dziś jedną z najważniejszych galerii polskich lat. 70., aktywną w promowaniu ruchu fotomedialnego. Publikowane prace i teksty rekonstruują zmieniająca się linię programową Galerii, a także jej dzieje w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Obok dzieł wybitnych przedstawicieli rodzimej neoawangardy (Jan Berdyszak, Zbigniew Dłubak, Wicenty Dunikowski-Duniko, Anna i Romuald Kuterowie, Natalia LL, Andrzej Lachowicz, Tadeusz Mysłowski, Jerzy Olek, Ewa Partum, Józef Robakowski, Zdzisław Sosnowski, Teresa Tyszkiewicz, Jan St. Wojciechowski), eksponowano także prace artystów średniego i młodego pokolenia (Codemanipulator, Tomasz Dobiszewski, Kinga Dunikowska, Fantastic Nobodies, Clement Page, Tadeusz Sawa-Borysławski, Steve Schephens).
W publikacji zamieszczono również teksty krytyczne Grzegorza Dziamskiego, Marcina Giżyckiego, Jerzego Olka, Krzysztofa Siatki, Jana St. Wojciechowskiego, a także m.in. krytyczne biogramy artystów i kalendarium galerii.