Wystawy, Festiwale, WydarzeniaSZTUKA JAK BAZOOKA

Cykl dziesięciu spotkań zaplanowany z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych, którego celem jest prezentacja zjawisk kulturowych ważnych z punktu widzenia współczesnej sztuki, literatury i filozofii. Poruszane zagadnienia pomogą w nabyciu wiedzy i kompetencji przydatnych podczas egzaminu maturalnego oraz pozwolą uczestnikom zajęć na świadomą selekcję oferty kulturalnej.
Artyści tworząc, a następnie prezentując swoje prace na wystawach, oczekują dialogu i konfrontacji z odbiorcą. Do tej rozmowy można się przygotować. Potrzebna jest podstawowa wiedza na temat kluczowych pojęć, problemów i postaci składających się na obraz świata sztuki współczesnej. W ramach zajęć zaprezentowane zostaną interesujące 
i ważne dzieła, które zilustrują omawiany temat. Istotną częścią spotkań będzie praca z obiektami wybranymi z kolekcji Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. Na ich przykładzie przećwiczymy narzędzia potrzebne do interpretacji zjawisk artystycznych. Dużo uwagi poświęcimy epoce postmodernizmu w sztuce, który wykorzystuje liczne cytaty, inspiracje i zapożyczenia zaczerpnięte z dorobku kulturowego ludzkości.
Każde godzinne spotkanie będzie się składać z dwóch części: wykładu oraz dyskusji.


Propozycje tematów w ramach cyklu „Sztuka jak bazooka”:
Początki modernizmu
Abstrakcjonizm
Poetyka destrukcji
Pop-art
Performance
Konceptualizm
Ciało czyli skandal
Sztuka krytyczna
Feminizm
Postmodernizm

Koszt za jedno spotkanie 5 zł./ osoby
Rezerwacja pod numerem telefonu: 505382824

 

FOTORELACJA Z WARSZTATÓW...